Når Covid-19 forandre hverdagen……….

Så er der seniormøde i Hygum. Dette kom i stand via sognes IT ekspert. 
Tak Thorkild. 
6 husstande var med, håber på flere næste gang, første tirsdag i maj.
Elsebeth