Referat fra bestyrelsemøde

Bestyrelsesmøde den 8. august 2017

 1. Evaluering af Sankt Hans, Ryleaften, Badebro
 • Rigtig god aften hos Erik Offersen med fint fremmøde. Der var ikke så mange børn, men det faldt sammen med skoleafslutningerne i år. Arrangementet tåler gentagelse.
 • Grillaften på Ryletorre med 40-50 mennesker. God aften indkaldt med kort varsel, men det er jo konceptet. Vi skal måske oprette en Hygum-gruppe på Facebook og sende indbydelser den vej.
 • Projekt badebro er skrinlagt for i år.  Forslag om “tømmerflåde/bade-ø” til næste sæson.

 

 1. Planlægning af høstfest. Tid, sted og uddelegering af opgaver.
 • Fredag den 22. september 18.30 hos Ellen og Anders.
 • Inge Marie spørges om hun vil stå for musikken. (Elsebeth)
 • Vi spørger Leif, om han vil levere helstegt gris. (Heidi)
 • Vi køber flødestuede kartofler og salat i Kvickly. (Heidi)
 • Fælles kagebord
 • Invitation: Ingrid
 • Tilmelding senest mandag den 18. september.
 • Paul kører borde og stole.
 • Vi spørger om georginer hos Eva og Arne. (Theis)
 • Neg (Heidi)

 

 1. Fællesspisning i Altiet-huset.
  24.august. Ingrid har nu tilsagn fra 9 personer, der vil hjælpe.
 2. Offentliggørelse af fremtidige referater
 • Vi gennemlæser referat ved mødets afslutning, og får det ind på vores egen Facebook-gruppe og på hjemmesiden.
 1. Evt.
 • Det foreslåes, at vi inviterer Anders Bune til et Thøger Larsen-foredrag til næste generalforsamling.
 • Datoforslag 2. marts kl. 19.00 (hos Esper og Heidi)
 1. Dato næste møde?
 • Bestyrelsesmøde: Heidi indkalder når der er behov.
 • Julefrokost 25. november 2017