Referat fra bestyrelsemøde

Bestyrelsesmøde i sogneforeningens bestyrelse
5 februar 2018 kl. 16.30 hos Ingrid.

 • Generalforsamling 2/3-2018 kl. 19.00.
 • Anders Bune om Thøger Larsen. Pris 1500,- kr
 • Aftenen holdes hos Esper og Heidi.
 • Kaffe, kage og frugt. Øl og vand.
 • Vi skriver sammen om borddækning m.m.
 • Ingrid skriver indbydelse.

Sangbøger (menighedsrådets højskolesangbøger, Anders låner)

Dagsordenen:

 • Forslag til dirigent; Anders
 • Beretning: årets gang, hjemmeside, hvem vil lægge hus til høstfest, dejligt med god opbakning
 • Torben og Anders er på valg. Torben modtager ikke genvalg.
 • Revisor: vi spørger Thorkild igen.
 • Indkomne forslag:
 • Skal vi prøve at få en hjertestarter til sognet? (Våbenhuset i kirken)
 • Indvielse af cykelstien. Skal vi være med i arrangementet.
 • Badebro/tømmerflåde arbejdsgruppe.

Regnskabet er revideret og underskrevet. Kassebeholdning på godt 18.000 kr.

Sogneforeningen køber flere nye borde. Paul sørger for indkøb.

Næste bestyrelsesmøde, konstituering, forberedelse af Skt Hansfest m.m. 4/6-2018 kl. 16.30