Referat fra bestyrelsemøde

Bestyrelsesmøde i Sogneforeningen onsdag d. 8. nov. 2017


1. Evaluering af høstfest:
God stemning, god tilslutning, kagebord var en god ide.
Lone holdt en god tale.
Vi skal huske at påskønne den hjælp vi får (Evas blomster)
Prisen er måske lidt for høj. Skal vi afpasse prisen efter fællesspisning. Der var kun lige mad nok.
Musik skal være lidt mere struktureret. Hyggemusik når vi kommer, lidt flere sange…
2. Ny udgave af hjemmesiden.
Flot hjemmeside. Godt med Facebook-siden. Hurtig information, nemt at finde.
3. Praktisk planlægning af julefrokost lørdag den 25. november 2017
Ingrid laver Indbydelse til julefrokosten. Tilmelding senest søndag den 19. nov.
Vi begynder 18.30 lige som sidste år.
Julemand: Helge og Johs. kan ikke. Vi går i tænkeboks.
Godteposer til børnene. Elsebeth laver dem i år, og køber gave til Morten.
Borddækning onsdag den 22. nov. kl 15.30
Jørn sørger for lyskæder fra Pinholt.
Hvide duge. Gran, kogler, buskbom, kristjørn, røde servietter.
Theis hjælper Paul med borde og stole.
Paul planlægger aktiviteter for børnene. Evt. udgifter dækkes af foreningen.
Musik: Elsebet snakker med Paul om hvem og hvor meget.
Vi låner højskolesangbøger af menighedsrådet.
4. Dato for næste møde.
Generalforsamling den 2. marts kl. 19.00.
Forslag, skal vi have en hjertestarter i Hygum.
Vi holder et bestyrelsesmøde den 5. februar kl. 16.30.
Således hørt og forstået
Anders Mejdahl