Referat fra bestyrelsemøde

Bestyrelsesmøde 9. maj 2017

  1. Gave til Thorkild for lang og tro tjeneste. Frugttræer 2 stk. ca. 500,- kr.
  2. Hygum-lemvig domæne 155 kr. årligt. Sogneforeningen overtager betalingen. Vi skal bruge hjemmesiden mere flittigt, referater, billeder m.m. Anders tager kontakt til Jørn. Vi spørger også Jørn, om vi fremover må bede ham rundsende meddelelser i sognet.
  3. Fællesspisning. Ingrid kontakter Solveig og siger, at Hygum gerne vil stille med et madhold.
  4. Stolene gennemgås for manglende gummidutter på benene. De farvede reserveres til indendørs brug. De brune kan bruges udenfor.
  5. Konstituering: Formand – Heidi. Sekretær – Anders. Kasserer- Elsebeth. Ingrid opretter en lukket Facebook-gruppe for bestyrelsen.
  6. Poul tager ansvar for at få badebroen genetableret
  7. Ingrid laver indbydelse til Sct. Hans-fest. Påmindelse om dato for julefrokost.
  8. Jeg spørger Thorkild om nogen har budt ind på høstfest.