Indbydelse til Mindelund ved Hygum kirke

Kære Hygumboer m. fl.

For nu en del år siden var ca. 60 gravsten fra sløjfede grave næsten på vej til knusning. I stedet fik vi den ordning, at kunne der findes pårørende til de – på minderne nævnte personer – der ønskede stenene sat i mindelund, ville menighedsrådet forsøge at efterkomme dette. I praksis sagde alle ja.

Nu er der på kirkens øst-nordøst side lavet et meget fast underlag, som stenene uden videre kan stå sikker på. Der er de nu stillet op. – 12 gravsten var over 100 år, disse er placeret i kirkegårdens nordvestlige hjørne (Deres bevarelse var et pålæg fra kirkemyndighederne).

På privat initiativ har tidligere medlem af menighedsrådet Thorkild Houe Andersen lavet en slags ”beskrivelse” af personerne. Udarbejdelserne af beskrivelserne har strakt sig over lang tid og er derfor  uensartede. Det tilstræbes nu, at beskrivelserne indeholder om muligt den afdødes forældrenavne med fødsels –og dødsdato, at fødested er nævnt. – For mange gravsten har Thorkild ikke kendt de afdøde personligt men måske hørt lidt, der så er anført. Ikke så lidt har kunnet uddrages af folketællinger og kirkebøger. På trods af stor u-ensartethed i kilder, kan selv den korteste tekst ikke undgå at give et indblik i vore nære forfædres livsvilkår, hvilket har været Thorkild drivkraft. – Det er Thorkilds håb, at nogen har noget at tilføje til beskrivelserne.

Besøgende på kirkegården vil på bagsiden af stenene i mindelunden kunne scanne en qr-code som denne og kunne læse beskrivelsen direkte (eller sende linket til en e-mail-adresse og læse senere på en pc.) Prøv den her viste. ”QR-scanner” er nem at installere på smartphonen hentes fra GooglePlay eller Apples tilsvarende sted.

Den 26. juni kl. 19.30 vil interesserede kunne se og høre mere.

Fra Lokalarkivet i Klinkby deltager Ib Noe.

Vi mødes ved indgangen på kirkens vestside. Man kan komme uden tilmeldelse.

Efter turen på kirkegården giver Hygum Sogneforening/ Menighedsrådet en kop kaffe på halmloftet på Klostervej 32 tæt ved kirken. Rummet vil være delvis opvarmet. Her forklares yderlige lidt om arbejdet vha. en projektor.

Med venlig hilsen

Hygum Sogneforening og Menighedsrådet.

PS: Besøg evt. som forberedelse www.hygum-lemvig.dk, find menupunket Gravsten på Hygum Kirkegaard. Eller søg helt simpelt i Google ”hygum kirkegaard Aron Mose”   f.eks.  (Ingen ”) (Der kan anføres enhver af de 147 navne, der er nævnt på gravstenene, Aron Mose er bare et eksempel!)