Generalforsamling 14. jan 2014

Indkaldelse til generalforsamlingen er sket vha. sms med 3-ugers varsel den 24.12.2013.

Den finder sted hos Klara og Jens Peter Dam, Klostervej 13 tirsdag den 14. jan. 2014 kl 19.30 Foreningen er vært med et par stykker smørrebrød og en vand/øl/kaffe.
Dagsorden fremgår af vedtægterne, se side 5 i vedtægterne:
Dog lægges der op til en forenkling af vedtægterne. Derfor skal generalforsamlingen afgøre, hvor stift reglerne skal fortolkes idet vedtægtsændring skulle have været med ud ved indkaldelsen 24.12.2013 iht. vedtægterne. Findes denne mangel for graverende, skal en ekstraordinær generalforsamling indkaldes for endelig at godkende vedtægtsændringerne.

Herunder link til vedtægterne.
Det med rødt overstregede foreslås taget ud af vedtægterne, det med skråskrift anførte er den foreslåede nye tekst. Vedtægter med ændringsforslag.