Generalforsamling i Hygum sogneforening. 2017

Sønder Byskov den 6. april 2017

Generalforsamling i Hygum sogneforening. Ca. 35 fremmødte.

 1. Valg af dirigent. Karsten Stokvad. Generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
 2. Årsberetning: Thorkild.
 • Dejligt med en godt besøgt generalforsamling.
 • 3 grundpiller grillaften, høstfest og julefrokost.
 • Fælles Skt. Hans-fest m. fælles grill. God aften, skattejagt for børnene.
 • Erik havde sørget for stort bål.
 • Bredbåndsforeningen blev nedlagt, og sogneforeningen fik en portion penge.
 • Kan vi anvise nogle tiltag, så vi kan tiltrække nye beboere.
 • Badebro. Der kan søges tilladelse, og det foregår vist rimeligt smidigt. (Steffen)
 1. Fremlæggelse af revideret regnskab. Heidi.
 • Indtægt på 21.687,50
 • Udgifter på 13.010,30
 • Overskud på 8677,20
 • Overskud er primært båret af gaven fra bredbåndsforeningen.
 1. Vedtagelse af kontingent:
 • Vi fortsætter uden kontingent til foreningen.
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

 

 • Forslagsrunde:
 • Paul
 • Heidi
 • Johannes
 • Ingrid
 • Theis
 • Elsebeth
 • Karla
 • Grete
 • Flere var foreslået, men bad sig fritaget af forskellige grunde.
 • Valgt blev Heidi, Poul, Theis. Suppleanter er Ingrid og Elsebeth.
 1. Valg af revisor. Genvalg Jørn.
 2. Indkomne forslag. Ingen

Steffen Damsgaard har et indlæg vedr. landdistriktspolitik.

Sammenhold, fællesskab, tillid og tryghed.

Værdiord der er vigtige for at få folk til at bosætte sig i landdistrikterne.

Der er postet rigtig mange penge i hovedstadsområdet for at gøre det attraktivt at bo i. Derfor er der ikke noget odiøst i at poste penge i landsbyer, for også at gøre dem attraktive at bo i. Al snak om den rådne banan fremmer ikke noget. Det blev et mantra, at vi skal være videnssamfund. Man kan ikke sælge et kg. viden, men vi skal sælge produkter, som vi har puttet viden ind i. Hele landet skal i spil mht. udvikling for at skabe sammenhængskraft. Vi har en del år haft nedrivningspuljer, men i dag er der opbakning til at ville skabe vækst og udvikling, også med udflytning af statslige arbejdspladser. Stor søgning på de arbejdspladser, der opslås. Landbrugspakken skal styrke udvikling i arbejdspladser i landbrug og følgeerhverv. Energitunge virksomheder ligger tit i landdistrikterne, TrippelNine f.eks. Planloven m. strandbeskyttelse er ændret, så det giver nogle nye muligheder. Anvendelse af eksisterende bygninger. Bredbåndspulje, bruges de rigtigt? Vækstpakker med initiativer, der skal fremme udvikling. Byfornyelse og områdefornyelse bliver stærkt begrænset, da pengene skal bruges til bandepakke. Uddannelsesmuligheder, hvilke forhindringer er der for at tilbyde flere uddannelser i lidt mindre byer? Erhvervsuddannelsesstart i Lemvig! Understøtte de erhverv, der fylder i dag, understøtte erhvervsudvikling og iværksætteri. Udfordringer med at få finansieret boliger i landdistrikterne. Lokale pengeinstitutter er vigtige for lokal udvikling. Hvad kan man selv gøre. Foreningslivet er et vigtigt fundament for at skabe udvikling. Lokalråd der samler foreningerne om at påvirke politikerne til et skabe rammer for at bo og arbejde i landdistrikterne. Beslut hvad der skal prioriteres lokalt. Skab stærkt sammenhold. Find et unikt kendetegn for lokalområdet hvis det skal lykkes at profilere sig. Skab landsbyklynger, hvis det giver naturlig mening. Stil krav til politikerne.

 • Hygum skole, hvad sker der med den. Steffen tager det med til Teknik og Miljø.
 • Planloven og strandbeskyttelse. Der vil fortsat skulle kæmpes nogle kampe.
 1. Evt.
 • Thorkild fortalte om hjemmesiden.
 • Opfordring til, at Hygum skal stå for madlavningen til fællesspisning.
 • Stolehold

Tak til værtsparret.