Testside

[column width=”250px” padding=”10px”] og den skærmede godt mod Blæsten. Ved Jævndøgns tider; naar en Brandstorm jog over Heden, da var det ligefrem helt hyggeligt at bo i Læ ved en Tørvestak.
Aarene randt. Lille Kræsten blev større og kunde hjælpe til baade i Mark og Lo. Han blev voksen, og i sin Fritid gik han paa Jagt i Heden eller fangede Fisk med Garn og Ruser i Vorgod Aa og tjente immer en Skilling ved det. Men da han opdagede, at der var en større Fortjeneste ved Biavl, ja, saa blev han Biav’er, og det i stor Stil.
I 1885 tjente han Kongen som Karl ved 17’Bataillon i iCøben— havn. I 1888 blev han gift med Else fra Brogaard i Bøvling. Og i 15 Aar derefter boede de hos Forældrene i Rahbeksminde. Tørvestakken, der havde gjort Tjeneste som Vesterhus, blev revet ned. Et rigtigt Vesterhus blev bygget, og der blev indrettet Plads til en ny Generation.
Saa i 1903 købtes Nygaard i Gudum. Og først der fik Lille Kræsten og Else Foden under eget Bord, og da havde de en Børne- flok paa 9.
Efter 1903 tog Udviklingen den særeste Retning for Lille Kræsten. I 1917 købtos Ryssensten i Bøvling. I 1923 Gudum Kloster. Og det er altsammen at tænke tilbage paa som et Eventyr.
Men det begyndte paa Heden, og med disse Linier har Opgaven blot været den, at fortælle en Smule fra Barndomshjenimet og Ungdomsaareno for tilsidst at minde om, at da Farverne til en smuk Livsaf ton bliver tilberedt i Livets Morgentimer, saa kan ogsaa den nu halvfjerdsaarige Lille Kræsten sidde lunt i Minders Gimle og være ved godt Mod for kommendc Dage. Thi den Gud, som i. Livets Morgentime velsigned og kaldte os ved Navn, og fra hvem al god og fuldkommen Gave siden kom, han er i Gaar og i Dag, ja, evigt den samme. Han os ej glemmer, naar vi er graa. Hans Naado varer!.[/column] [column width=”250px” padding=”10px”] Hjertelig til Lykke!
Din Søn
Christen Veridelbo Rahbok.
I .H.4. a.
ANDERS VENDELBO RAHBEK er født d. 26. august 1889 i RahbeksrnindE, Nørre—Vium Sogn, og døde d. 25. december 1964 på Rysonsten, Bøvung Sogn.
Han blev døbt d. 22. september 1889, moderen bar barnet, fadderE var: husmand Chr. Pedersen, Rahbcksrninde, gårdmand Mikkel Andersen, Bøvling, gårdmand Thor Pedersen, Bøvling, ungkarl Mads Rahbek, Viumkrog.
Anders Vendelbo Rahbek blev gift d. 2o. oktober 1925 i Troldhed€ Kirke med
KIRSTEN AGGER NIELSEN, der er født d. 18. september 1894 i Nørrc Feldsig, Borris Sogn, som datter af husmand Niels Nielsen og hustru Laura.
Bosat: Rysensten, 7650 Bøvlingbjorg.
Anders Vendolbo Rahbek drev fra 1917 til sin død den gamle herr€— gård Rysensten, først som forpagter senere som ejer. I 1940 lod han den gamle liovedbygning restaurere, herom beretter en avis:
“Hvis om tusinde Aar endnu Plovfuren gaar – – —
Restaurering af en af Vestjyllands mest karakteristiske Borge
“Rysensten” i Bøvling. — Et Dokument indmuret ved ari smuk Høj ti— delighed.
Hovedbygningen til Rysensten i Bøvling bliver i Sommer restaurerot.
Om Restaureringen har Ejeren, Proprietær Anders Rahbek i læn— gere Tid haft Forhandlinger med Ministeriet om Tilskud, idet Byg—

.[/column] [end_columns]