Fibernet i sognet.

Skønt vi for øjeblikket er godt kørende med det trådløse net, skal vi prøve at sikre, at sognet får fiber = lyslederkabler hele vejen rundt. Derfor anmoder Sogneforeningen alle Hygumboere om at tilkendegive, om det har interesse.

Tilslutningen til nettet er gratis. I runde tal koster det 200 kr pr måned at være tilsluttet fiber for en 15/15 mbit/s. Man er bundet ét ½ år.
Se evt. http://bestil.altibox.dk/fiberbredbaand/ . Bemærk at en 20/20 med telefon koster 250 kr pr måned.

58 husstande har nu tilkendegivet, at man er interesseret i fiber-forbindelse. Tilkendegivelsen behandles lige nu – juni 2014 – af Altibox.

Følg med her!

 

Netproblemer

Tirsdag aften den 12. maj. 2015 var der lidt problemer, der skyldtes en lille strømforsyning i skuret ved masten, der ikke var dybt nok inde til af få strøm.

Der blev nemlig arbejdet  med pc-en i skuret. Af en eller anden uransagelig grund var begge harddiske i PC-en TOTAL DØDE! men meget varme! Hvordan en overspænding – hvis det skyldes en sådan – har kunnet ødelægge harddiskene uden at ødelægge andet går over min forstand.

Nu kører pc-en igen og belastningsgrafen virker igen.

Havde man før en ikon på Skrivebordet med udseendet her
Trafikskal den desværre ændres en smule.

 

  1. Markér først teksten herunder og kopier det! Ctrl+c
  2. http://192.168.1.222:8080/Belastningen/panel.htm
  3. Find ikonet vist herover på Skrivebordet, højreklik på det og tag Egenskaber
  4. Nu skulle teksten, man ser her (URL-adressen), automatisk være markeret (blå). Er det tilfældet tages bare Ctrl+v (indsæt) og man har så indsat kopien i stedet.
  5. Man forlader redigeringen med Ok.
  6. Herefter bør Skrivebords-ikonen Trafik virke igen.

Havde man ikke før en ikon, kan man hurtigt lave én.

  • i punkt 2 herover højreklikker man på Skrivebordet og vælger Ny, Genvej
  • i den tomme linje tages Ctrl+v (indsæt)
  • efter Ok skal genvejen have et navn, navnet Trafik ville blive i familien

Se belastningen (Virker kun fra indersiden af Hygumnettet.)

Hastighedstest

Har man benyttet de blå links lige herover åbner disse et nyt vindue. Når færdig luk vinduet ved at klikke på dets faneblad.

Hilsen
netmanden.

PS: www.hygum-lemvig.dk er under kraftig rekonstruktion og indeholder d.d. mindre end 5% af hvad den gjorde engang. Jeg forsøger at få lavet lidt på den hver dag. – Systemet, som den gamle hjemmeside var lavet i, har Microsoft ladet udgå, så nu bliver den lavet i det samme gratis system som www.hygumliv.dk her

Men det vil være til stor gavn for Google’s evne til at få øje på den nye side, om så mange som muligt besøger det nye system ved at gå til www.hygum-lemvig.dk , dernæst undersøge lidt af hvad der er (indtil nu er det nærmest kun noget fra kirkegården i Hygum) og bagefter søge det navn eller andet man har set dér, direkte i Google.

Generalforsamling 14. jan 2014

Indkaldelse til generalforsamlingen er sket vha. sms med 3-ugers varsel den 24.12.2013.

Den finder sted hos Klara og Jens Peter Dam, Klostervej 13 tirsdag den 14. jan. 2014 kl 19.30 Foreningen er vært med et par stykker smørrebrød og en vand/øl/kaffe.
Dagsorden fremgår af vedtægterne, se side 5 i vedtægterne:
Dog lægges der op til en forenkling af vedtægterne. Derfor skal generalforsamlingen afgøre, hvor stift reglerne skal fortolkes idet vedtægtsændring skulle have været med ud ved indkaldelsen 24.12.2013 iht. vedtægterne. Findes denne mangel for graverende, skal en ekstraordinær generalforsamling indkaldes for endelig at godkende vedtægtsændringerne.

Herunder link til vedtægterne.
Det med rødt overstregede foreslås taget ud af vedtægterne, det med skråskrift anførte er den foreslåede nye tekst. Vedtægter med ændringsforslag.