Referat maj 2014

På mødet hos Erik Offersen læste Erik nogle muntre historier om jydernes mening om københavnerne og og københavnernes mening om jyder. Derefter fik vi en rundvisning i “parken” og endte i havens nye lysthus, som  ligger på en herlig plet med udsigt over limfjorden. Desuden drøftede vi om vi kunne støtte kunstmuseet på en sådan måde, at det kunne holdes åbent flere dage i sommerens løb, f. eks. ved tilkaldevagt el. lign. Vi blev enige om at kontakte Lisbeth Hermansen og indbyde hende til en drøftelse. Desværre er det ikke lykkedes at komme i kontakt med hende endnu, menh der arbejdes med sagen.

 

 

4. marts 2014

På mødet hos Lene og Joànnes fortalte Ida Sparlund om H.C.Andersen liv og læste et eventyr af H.C.Andersen:”Den sidste perle”. Herefter fortolkede Ida eventyret  om den sidste perle, som er “Sorgens perle, den sidste, som ikke kan savnes! Ved den forhøjes for de  andres glans og magt.

April mødet bliver hos Lise og Helge, OBS  1.april !

Maj mødet hos Erik Offersen og juni mødet hos Sonja og Arne.